Forside

Beregningseksempler

Der er udført beregninger på hvorledes nybyggeri kan overholde energikravene via en række eksempler. Udgangspunktet i eksemplerne er et basishus, hvor der sker en opfyldelse af bygningsreglementets komponentkrav og opfyldelse af krav til klimaskærmen.

Med den hensigt at reducere energibehovet, belyses forskellige løsninger til klimaskærm med isoleringsniveau, forskellige vinduesløsninger og bygningens design (herunder orientering, udformning og skygger). Derudover behandles ventilation, betydningen af god tæthed samt forskellige muligheder for implementering af vedvarende energiforsyning.

De forskellige valg sammensættes i pakkeløsninger, der tilsammen gør det muligt at opfylde energirammen med de forskellige varmeforsyninger (fjernvarme, naturgas og varmepumpe).

Udover at opfylde bygningsreglementets krav til BR18 bygninger gennemføres der også forskellige forbedringer, så bygningerne kan opfylde kravene til Lavenergiklassen.

Eksemplerne på nye bygninger omfatter et fritliggende enfamiliehus, et rækkehus, en etageejendom og et kontorhus. De kan alle findes i menuen til venstre.