Forside

Energiforsyning og ventilation

Fjernvarme
Tidligere blev fjernvarmeinstallationer i mindre bygninger under 300 m2 næsten altid udført uden automatisk regulering af varmeinstallationen efter varmebehovet. Til brug for den nye varmenorm har SBi udarbejdet en analyse, der viser, at automatik på eksisterende små fjernvarmeinstallationer er endog meget rentabelt. Det samme gælder for nybyggeri, der på trods af det lave energibehov også har fordel af, at det ukontrollerede varmetab fra rørnettet minimeres.

Varmepumper
For luft/vand og væske/vand varmepumper indeholder bygningsreglementet en række krav baseret på en normeffektfaktor beregnet af producenten. For varmepumper, der fremover optages på Energistyrelsens liste over varmepumper, skal denne normeffektfaktor dokumenteres gennem prøvning foretaget på et akkrediteret laboratorium.

For luft/luft varmepumper gælder, at de skal opfylde klasse A i opvarmningstilstand.

Den europæiske standardiseringsorganisation CEN har ultimo 2011 vedtaget standarden DS/EN 14825 Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og -afkøling - Prøvning og vurdering under dellast. Standarden muliggør oplysninger om varmepumpers ydelse baseret på prøvning og beregning af en SCOP-værdi (seasonal coefficient of performance). Denne værdi er ligesom normeffektfaktoren et udtryk for varmepumpens energieffektivitet på årsbasis. På baggrund af en række afprøvninger er det muligt at sidestille krav baseret på normeffektfaktormetoden med SCOP-værdier gange en faktor. Derfor er bestemmelserne i BR 10 suppleret med muligheden for at deklarere ydelsen på baggrund af SCOP-værdier (gange faktor) på linje med normeffektfaktoren.

Den europæiske standard muliggør deklaration af varmepumper efter 3 forskellige klimazoner. ”Average”, der gælder for Strasbourg, er ikke så forskellig fra danske forhold, hvorfor de kommende SCOP-værdier i BR 10 vil blive baseret herpå.