Forside

EKSEMPELSAMLING OM ENERGI

Denne eksempelsamling indeholder en række eksempler på, hvordan bestemmelserne i bygningsreglementet 2018 (BR18) om energiforbrug f.eks. kan opfyldes i nybyggeri og eksisterende byggeri. Der er også mulighed for at opfylde bestemmelserne på anden vis.

Eksempelsamlingen er udarbejdet i samarbejde med en række af byggebranchens aktører. Formålet er at vejlede om, hvordan man i overensstemmelse med BR18 eksempelvis kan bygge nyt og renovere, så unødvendigt energiforbrug til opvarmning, varmt vand, køling, ventilation og belysning undgås samtidig med, at der opnås tilfredsstillende sundhedsmæssige forhold.

Eksempelsamlingen indeholder en række beregningseksempler for nybyggeri og eksisterende byggeri. Herudover er det en række temaer, som både vedrører nybyggeri og energirenovering.

Bag Eksempelsamlingen står:

Logo Arkitektforeningen
Logo Danske Arkitektvirksomheder
Logo Dansk Byggeri
Logo Dansk Center
           for Lys
Logo Dansk Fjernvarme
Logo Dansk Ventilation
Logo Dovista
Logo DS Håndværk &
           Industri
Logo Foreningen af
           Rådgivende Ingeniører
Logo Forsikring & Pension
Logo Energistyrelsen
Logo Kalk- og Teglværksforeningen
Logo Konstruktørforeningen
Logo Plastindustrien
Logo Rockwool
Logo ISOVER
Logo Statens Byggeforskningsinstitut
Logo Installatørernes
           Organisation
Logo TræInformation
Logo
           Varmepumpefabrikantforeningen
Logo VarmeIsoleringsForeningen
Logo VELUX
Logo VinduesIndustrien
Logo WindowMaster