Forside

Etageboligbyggeri fra 1960'erne

Eks_Etagebyggeri_Ballerupplanen_1

Eks_Etagebyggeri_Ballerupplanen_2

EksByg_Etagebyggeri_1960erne_Plan_2

Ballerupplanen
Bygningen er på 3.640 m2 og indeholder 40 lejligheder i 4 etager. Lejlighederne er på 3 værelser på 91 m2, og heraf udgør trapper 6 m2. Der er fuld kælder under bygningen med et bruttoareal på 910 m2. Det samlede vinduesareal er på 17 % af etagearealet. Det samlede glasareal er på 495 m2. De to fotos viser et eksempel på en bygning, der har gennemgået en moderat renovering i 80'erne. I beregningerne tages der imidlertid udgangspunkt i det oprindelige etagehus, der er vist på plantegningen.

Bygningens energimæssige tilstand

Etageadskillelsen mod kælder er 200 mm beton. Huset har trægulve på strøer og klinkegulve. Ydervæggen er en let konstruktion med gips indvendigt og eternit udvendigt. Der er 75 mm batts i væggen og ca. 30 mm ventileret hulrum mellem isolering og eternitplader. Loftet består af beton med udvendig 100 mm isolering. Kælderydervæggene består af 300 mm beton. Kælderdækket består af 100 mm beton udstøbt på 200 mm ballastgrus. Fundamenter under kælderydervægge er i beton.

Vinduer er traditionelle 2-lags termoruder. Vinduer/døre har 20 mm overlap til isoleringen i ydervæggen.

Der er mekanisk udsugning fra hhv. køkken og bad i hver lejlighed, hvilket resulterer i et udelufttiførsel på qm = 0,50 l/s pr. m2.
Varmefordelingsanlægget er et 2-strengs radiatoranlæg med en fremløbstemperatur på 80 °C og returløbstemperatur på 60 °C. Varmeanlægget er en uisoleret oliefyret kedel placeret i kælderen. Alle varmerør er isoleret med 20 mm isolering.

Bygningen har i udgangspunktet et energibehov på 143,1 kWh/m2 pr. år, hvilket svarer til energimærke D.