Forside

Nyt etagehus (eksempel)

Nybyg_Etagebyggeri_1

Nybyg_Etagebyggeri_2

Nybyg_Etageboliger_Plan

Etagehuset er en ejendom i 3 etager med et opvarmet etageareal på 1080 m², hvor hver etage er på 360 m². Der er 6 små lejligheder på 66 m² og 6 store lejligheder på hver 91 m². Der er 22,5 % vinduesareal i forhold til etagearealet. Hovedparten af vinduesarealet i lejlighederne er mod syd. Der er store glaspartier i trapperummene mod nord. Etagehuset på billederne er et eksempel på hustypen, men er ikke helt identisk med det etagehus, der er regnet på, og som er vist på plantegningen.

BR18 basisetagehus

Energiramme
Det samlede energibehov må højst være 30 kWh/m² pr. år tillagt 1.000 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal. For huset på 1.080 m² bliver det 30,9 kWh/m² pr. år.

Dimensionerende transmissionstab for klimaskærmen
Det dimensionerende transmissionstab for klimaskærmen må højst være 14,3 W/m².

Lavenergiklasse basisetagehus

Energiramme
Det samlede energibehov må højst være 27 kWh/m² pr. år.

Dimensionerende transmissionstab for klimaskærmen
Det dimensionerende transmissionstab for klimaskærmen må højst være 13,3 W/m².