Forside

BR 18 basisetagehus

Energirammen kan opfyldes via mange kombinationer af klimaskærme, installationer og energiforsyning. Derfor er der i basishuset taget udgangspunkt i opfyldelse af bygningsreglementets komponentkrav og opfyldelse af krav til klimaskærmen. Der vil derfor som regel være en manko i forhold til opfyldelse af energirammen. Nedenfor beskrives basishuset og den manko, der skal dækkes, for at bygningen opfylder energirammen i BR 18.
Loftet har en U-værdi på 0,12 W/m² K, som normalt kan opnås med 300 mm isolering. Der er tunge ydervægge med beton indvendigt, 150 mm isolering, tegl udvendigt samt monteringsbeslag og indklædning i vindues- og dørfalse, som giver en U-værdi på 0,23 W/m² K. Kælderdækket har en U-værdi på 0,34 W/m², som normalt kan opnås med 100 mm isolering. Skillevægge er i beton.

Vinduer har energimærke B.

Der er mekanisk ventilation med udsugning fra køkken og badeværelse, indblæsning i beboelsesrummene og varmegenvinding med en virkningsgrad på 70 % samt effektiv automatisk afisning. Luftstrømmen er 35 l/s pr. lejlighed, svarende til 0,53 l/s pr. m² i de små lejligheder og 0,38 l/s pr. m² i de store lejligheder. Det specifikke elforbrug til lufttransport, SEL, er 1.800 J/m³.
Lejlighederne opvarmes med radiatorer. Varmeforsyning og varmtvandsbeholder står i den uopvarmede kælder. Der er vandret fordeling med rør på langs af kælderen og fire sæt lodrette stigstrenge. Cirkulationen på det varme brugsvand slutter i lejlighederne på 1. sal. Cirkulationspumper er A-pumper. Rør, armaturer, ventiler og pumper er isoleret efter kravene i DS 452.
Varmeforsyningen er enten fjernvarme, naturgas eller varmepumpe. Naturgasfyret er kondenserende med 96 % virkningsgrad ved fuldlast og 105 % ved 30 % dellast i henhold til CE-mærkningen. Varmepumpen er en udeluftvarmepumpe med en COP på 3,3 ved 7 °C udetemperatur og 45 °C fremløbstemperatur i varmeanlægget.

Udluftningsmulighederne om sommeren er indrettet så der kan opnås et luftskifte på 5 h-1 på de varmeste dage i huset og især det mest kritiske rum, som er stuen. Naturlig ventilation og solafskærmning er enkle og gode muligheder, der kan reducere overophedning, så mekanisk køling undgås.

Energirammen er 30,9 kWh/m² pr. år.

Tabel 1. Basishuset og manko i forhold til energirammen

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Manko
Basishus med fjernvarme 51,7 6,8 0,0 56,9 + 26,0
Basishus med naturgas 51,6 7,2 0,0 65,2 + 34,3
Basishus med varmepumpe 0,0 27,4 0,0 52,1 + 21,2