Forside

Lavenergiklasse basisetagehus

Her tages der ligeledes afsæt i bygningsreglementets komponentkrav, hvorefter der vil være en manko for at bygningen opfylder energirammen for Lavenergiklassen.

Loftet har en U-værdi på 0,12 W/m² K, som normalt kan opnås med 300 mm isolering. Der er tunge ydervægge med beton indvendigt, 190 mm isolering, tegl udvendigt samt monteringsbeslag og indklædning i vindues- og dørfalse, som giver en U-værdi på 0,18 W/m² K. Kælderdækket har en U-værdi på 0,34 W/m², som normalt kan opnås med 100 mm isolering.

Vinduer har energimærke A.

Energirammen er 27 kWh/m² pr. år.

Tabel 11. Lavenergiklasse basishus med beregning af manko afhængig af forsyningsform

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Manko
Basishus med fjernvarme 44,6 6,8 0,0 50,8 + 23,8
Basishus med naturgas 44,8 7,1 0,0 58,3 + 31,3
Basishus med varmepumpe 0,0 24,2 0,0 45,9 + 18,9