Forside

Eksempler på ændringer der udløser krav

I det følgende beskrives en række eksempler på, hvornår bygningsejere, som bygger om, renoverer eller udskifter komponenter og installationer, er forpligtet til at vælge rentable, energirigtige løsninger. Der henvises til Bygningsreglementets vejledning om ofte rentable konstruktioner, hvor der er angivet en række eksempler på rentable energibesparelser.

Ændring som udløser krav om efterisolering
Hvis der er tale om en total udskiftning – f.eks. hele tagkonstruktionen, dvs. tagbeklædning, spær og loftskonstruktion - skal den nye konstruktion opfylde kravene uanset rentabilitet. Det giver ikke mening at regne rentabilitet på forbedring af en bygningsdel, der fjernes.

Udskifter man derimod tagdækningen eller den ydre bræddebeklædning på et let facadeparti, skal loftet og tagkonstruktionen eller det lette facadeparti efterisoleres, hvis arbejdet er rentabelt. De arkitektoniske forhold kan også spille ind, hvor det kan være rentabelt at efterisolere, men ikke rentabelt, hvis arkitekturen skal bibeholdes. Det er kommunen, der kan dispensere.

Bagatelgrænse
Der er en bagatelgrænse for, hvornår mindre ændringer og forbedringer medfører krav om gennemførelse af rentabel efterisolering. I Bygningsreglementets vejledning om ofte rentable konstruktioner, står der, at malerbehandling, pudsning af facader, lapning af huller i tagdækningen og hulmursisolering er lokale ændringer og reparationer, der ikke udløser krav om gennemførelse af rentabel isolering. Således vil eksempelvis en lokal tætning af utætheder i tagdækningen ikke udløse krav om efterisolering af taget.

Eksempler med generel ændring i klimaskærmen
Ændringer i klimaskærmen på et hus opført før de skærpede energikrav fra 1979 vil, som hovedregel, kunne medføre rentable energibesparelser, og dermed krav om efterisoleringsarbejder.

Det kan generelt være svært at påvise, at energiforbedringer er rentable i forbindelse med ændringer i klimaskærmen på et hus opført efter 1979. Ændringer i klimaskærmen på et hus opført efter 1979 vil således som oftest ikke medføre krav om efterisoleringsarbejder.

Efterisolering skal kun gennemføres, såfremt det er fugtteknisk forsvarligt, hvilket fremgår af Bygningsreglementet §274. Der er derfor en række fugttekniske forhold, der skal opfyldes.

Krav om rentabel efterisolering i forhold til en ændring af tægdækning
Ændring af tagdækning Udløser krav om rentabel efterisolering
Udskiftning af tagdækning fra et materiale til et andet Ja
Ændring af selve tagkonstruktionen f.eks. fra fladt til rejst tag Ja
Reparation af taget, som omfatter mindre end 50 % af tagfladen *) Nej
Reparation af mindre områder rundt på tagfladen f.eks. ny tagdækning i skotrender Nej
Udskiftes tagdækning, spær og loftsbeklædning Krav om isolering, uanset rentabilitet

*) Som reparation betragtes tagdækning over utætheder, tagdækning af områder med formodede utætheder og tagdækning af områder med overhængende fare for, at der opstår utætheder.

Krav om rentable energibesparende tiltag i forhold til en ændring af vægge, loft og gulvflader
Ændring af vægge, loft og gulvflader Udløser krav om rentable energibesparende tiltag
Ændringer af ydervægge Ja
Udskiftning af den indvendige del af en ydervæg af fx gipsplader, andre plader eller træbeklædning samlet for en hel ydervæg Ja
Udskiftning af den indvendige del af ydervæggen i et enkelt rum Nej
Udskiftning af loftsbeklædning af gipsplader, listelofter etc. i fx boligen som helhed Ja
Udskiftning af loftsbeklædning i et enkelt rum Nej
Udskiftning af hele gulvopbygningen og hele gulvfladen, afgrænset af de fire vægge Ja
Udskiftning af dele af gulvet, hvor ikke hele fladen, afgrænset af de fire vægge, er omfattet Nej
Krav uanset rentabilitet i forhold til en ændring af døre eller vinduer
Ændring af døre eller vinduer Udløser krav uanset rentabilitet
Udskiftning af yderdøren Ja
Udskiftning af et vindue Ja
Udskiftning af rude i dør eller vinduer Nej. Det er hele vinduet eller døren, der betragtes som en bygningsdel, hvortil der er krav. Der er ikke særkrav til ruder