Forside
Billede

TEMA

Tema om indeklima

En væsentlig del af energiforbruget i bygninger anvendes til at skabe et godt indeklima for brugerne. Indeklimaet har stor betydning for brugernes sundhed. Energien anvendes blandt andet til opvarmning, køling, ventilation og belysning - alt sammen væsentligt for et godt indeklima.

Indeklimaet afhænger også af bygningens energimæssige stand, afgasninger fra byggematerialer og inventar, bygningens brug, tilførsel af fugt fra personer, husdyr, planter, badning og madlavning samt antallet af personer i bygningen. Hertil kommer klimapåvirkninger med solindfald, træk og kuldepåvirkning samt ventilationen i bygningen, der skal reducere gener hidrørende fra forureningerne.