Forside
Billede

TEMA

Tema om indeklima

En væsentlig del af energiforbruget i bygninger anvendes til at skaffe et godt indeklima for brugerne. Indeklimaet har stor betydning for vores sundhed. Energiforbruget går til opvarmning, køling, ventilation og belysning - alt sammen væsentligt for et godt indeklima.

Men indeklimaet afhænger også af bygningens energimæssige stand, afgasninger fra byggematerialer og inventar, bygningens brug, tilførsel af fugt fra personer, husdyr, planter badning og madlavning samt antallet af personer i bygningen. Hertil kommer klimapåvirkninger med solindfald, træk og kuldepåvirkning samt luftskiftet i bygningen, der skal fjerne forureningerne.