Forside

Nyt kontorhus (eksempel)

Nybyg_Kontorbyggeri_1

Nybyg_Kontorbyggeri_3

Kontorhus - plantegning

Kontorhuset er næsten identisk med de 4 øverste etager i det bygningskompleks, der er vist på billederne, og har et opvarmet etageareal på 3.283 m². Bygningen er 50,7 m x 16,4 m. Der er et uopvarmet teknikrum på taget og en uopvarmet kælder. Loftshøjden er 2,80 m i arealerne ved facaden og 2,50 m i et midterareal for at skabe plads til langsgående ventilationskanaler. Etagehøjden er 3,60 m. Facaderne har store vinduesbånd med udluftningsvindue, et fast glasparti og en isoleret brystning. Ud for trapperummet er der glas i alle felter. Facaderne vender mod syd og nord. Facaden mod nord og syd er ens. Der er 27,2 pct. vinduesareal i forhold til etagearealet og 44,0 pct. i forhold til det samlede facadeareal.

BR18 basiskontorhus

Energiramme
Det samlede energibehov må højst være 41 kWh/m² pr. år tillagt 1.000 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal. For huset på 3.283 m² bliver det 41,3 kWh/m² pr. år.

Dimensionerende transmissionstab for klimaskærmen
Det dimensionerende transmissionstab for klimaskærmen må højst være 13,6 W/m².

Lavenergiklasse basiskontorhus

Energiramme
Det samlede energibehov må højst være 33 kWh/m² pr. år.

Dimensionerende transmissionstab for klimaskærmen eksklusive vinduer og døre
Det dimensionerende transmissionstab for klimaskærmen eksklusive vinduer og døre må højst være 12,6 W/m².