Forside

Design

04.07.2019

Der er undersøgt en række løsninger til orientering. I tabellen fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Huset drejes 45° hhv. 90°. Da huset er symmetrisk, er resultatet uafhængigt af, om huset bliver drejet den ene eller den anden vej.

Tabel 4. Basishuset med anden orientering

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 35,0 36,0 0,0 98,2
Enkelttiltag hver for sig:
Drejet 45° 35,3 35,9 0,0 98,2 + 0,0
Drejet 90° 35,6 35,7 0,0 98,2 + 0,0

Det ses, at bygningen er robust over for ændring af facadernes orientering.