Forside

Energiforsyning

Der er undersøgt en række løsninger med solceller. I tabellen fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Solceller på taget placeret på stativer med 45° hældning.

Solceller på sydfacaden ud for brystningspartierne på de to øverste etager.

Tabel 7. Betydningen af solceller på tag og facade.

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 35,0 36,0 0,0 98,2
Enkelttiltag hver for sig:
100 m² solceller på taget 35,0 32,8 0,0 92,0 - 6,2
100 m² solceller på facade 35,0 33,7 0,0 93,7 - 4,5