Forside

Isolering

Der er undersøgt en række løsninger til isolering. I tabellen fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Loftets isolering forøges med 50 mm til 350 mm og en U-værdi på 0,11 W/m² K.

Gavlenes isolering forøges med 60 mm til 250 mm og der er 50 mm kuldebroisolering i false, hvilket giver en U-værdi på 0,17 W/m² K.

Fyldningspartiernes isolering forøges med 50 mm til 300 mm og med U-værdi 0,15 W/m² K.

Tabel 2. BR 18 basishus forbedret med en række isoleringstiltag

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 35,0 36,0 0,0 98,2
Enkelttiltag hver for sig:
Tag med U-værdi 0,11 W/m² K 34,7 36,0 0,0 98,0 - 0,2
Gavle med U-værdi 0,17 W/m² K 34,6 36,1 0,0 98,0 - 0,2
Fyldningspartier med U-værdi 0,15 W/m² K 34,6 36,1 0,0 98,0 - 0,2