Forside

Ventilation og tæthed

Der er undersøgt en række løsninger til ventilation og tæthed. I tabellen fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Der er behovsstyret ventilation med CO2-sensorer i kontorerne, så ventilationen reduceres, når der er få personer i lokalerne. Undtaget dog i varme perioder, hvor der er brug for ventilationens kølevirkning. Det bevirker, at ventilationen reduceres svarende til 0,9 liter/sek. pr. m² opvarmet etageareal i gennemsnit i brugstiden i opvarmningssæsonen.

Effektiv mekanisk ventilation, hvor varmegenvindingen har en temperaturvirkningsgrad på 80 % og effektiv automatisk afisning. Ventilationsanlægget har et specifikt elforbrug til lufttransport, SEL, på 1.200 J/m³.

Huset er udført med 1/2 så mange utætheder som tilladt i henhold til minimumskravet til tæthed, svarende til en volumenstrøm på 0,5 liter/sek. pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa.

Tabel 5. Basishuset med forskellige forbedringer af ventilationsanlæg og tæthed

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 35,0 36,0 0,0 98,2
Enkelttiltag hver for sig:
Behovsstyret mekanisk ventilation 24,7 33,2 0,0 84,0 - 14,2
Effektiv mekanisk ventilation 28,6 30,6 0,0 82,5 - 15,7
Do. + ekstra tæt klimaskærm 26,5 30,7 0,0 80,9 - 17,3
Effektiv, behovsstyret mekanisk ventilation 22,3 28,7 0,0 73,5 - 24,7
Do. + ekstra tæt klimaskærm 20,3 28,9 0,0 72,1 - 26,1
Do. do. + alene naturlig ventilation om sommeren dag og nat 20,3 20,7 0,0 56,5 - 41,7