Forside

Lavenergiklasse basiskontorhus

Her tages der ligeledes afsæt i bygningsreglementets komponentkrav, hvorefter der vil være en manko for at bygningen opfylder energirammen for Lavenergiklassen.

Taget har 350 mm isolering og en U-værdi på 0,11 W/m² K.

I gavlene er der tunge ydervægge med beton indvendigt, 190 mm isolering, tegl udvendigt og 50 mm kuldebroafbrydelse i vindues- og dørfalse, som giver en U-værdi på 0,21 W/m² K.

Fyldningspartierne i facaderne har 300 mm isolering og en U-værdi på 0,15 W/m² K.

Kælderdækket har 100 mm isolering og en U-værdi på 0,34 W/m²K.

Der er mekanisk ventilation med varmegenvinding i kontorerne. Ventilationsanlægget er med variabel volumenstrøm styret af belastningen i kontorerne. Ventilationsraten er op til 2,4 liter/sek. pr. m² opvarmet etageareal af hensyn til temperaturforholdene i rummene i sommerhalvåret. Den gennemsnitlige ventilationsrate om vinteren i brugstiden af hensyn til luftkvalitet er 0,9 liter/sek. pr. m² opvarmet etageareal. Varmegenvindingen har en temperaturvirkningsgrad på 70 % og effektiv automatisk afisning. Ventilationsanlægget har et specifikt elforbrug til lufttransport, SEL, på 1.800 J/m³. Anlægget kører om natten i varme perioder. Der er automatisk styrede åbnere på udluftningsvinduerne, som fungerer i brugstiden året rundt, hvis der bliver for varmt i rummene. Der er udsugning uden varmegenvinding fra toiletter.

Energirammen er 33 kWh/m² pr. år.

Tabel 11. Basis Lavenergiklasse med beregning af manko afhængig af forsyningsform.

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Manko
Basishus med fjernvarme 19,6 33,6 0,0 80,4 + 47,4
Basishus med naturgas 20,6 33,7 0,0 84,5 + 51,5
Basishus med varmepumpe 0,0 41,3 0,0 78,4 + 45,4