Naturlig ventilation


Ved naturlig ventilation tilføres udeluft gennem ventiler i facaden og oplukkelige vinduer. Indeluft fjernes via aftrækskanaler fra køkken, via emhætte og tilsvarende fra bryggers, bad og toilet via aftrækskanaler evt. suppleret med en udsugningsventilator.

Om vinteren kan brug af ventiler eventuelt suppleret med udluftning gennem vinduer sikre den nødvendige tilførsel af udeluft og den brugte luft fjernes via aftræk fra køkken, bryggers og bad.

Om sommeren, hvor høje lufttemperaturer normalt gør det acceptabelt at have større lufthastigheder, kan tværventilationen hjælpe med til at bortventilere eventuel overskudsvarme fra solindfaldet gennem vinduerne.

Tilførsel af udeluft
Ved basisventilation kommer udeluften ind i boligen gennem udeluftventiler. Udeluftventilernes primære formål er at tilføre udeluft til boligen på en kontrolleret måde. Desuden giver ventilerne beboerne mulighed for at regulere fordelingen af den tilførte udeluft.

Traditionelle udeluftventiltyper er klap- og tallerkenventiler, som er beregnet til at blive monteret i ydervægge, og skyde- og spalteventiler, som man oftest anbringer i vinduesrammer og dørpartier.

KlapventilTallerkenventil

SkydeventilSpalteventil

Tallerkenventiler
Tallerkenventiler er velegnede til at begrænse trækgener. Den tilførte udeluft afbøjes opad mod loftet og/eller parallelt med ydervæggen. Det betyder, at udeluften blandes med den luft, der allerede er i rummet. Desuden bliver lufthastigheden nedsat uden for opholdszonen. Det kan være hensigtsmæssigt at anbringe ventilen over en radiator.

Bemærk, at det kan være problematisk at placere ventilen over et vindue af konstruktionsmæssige årsager, da vinduesoverliggere ikke må svækkes.

Tallerkenventiler er velegnede til at begrænse trækgener. Den tilførte
   udeluft afbøjes opad mod loftet og/eller parallelt med ydervæggen. Det betyder, at
   udeluften blandes med den luft, der allerede er i rummet. Desuden bliver lufthastigheden
   nedsat inde den friske luft kommer ind i opholdszonen. Det kan være hensigtsmæssigt
   at anbringe ventilen over en radiator. Bemærk, at det kan være problematisk at placere
   ventilen over et vindue af konstruktionsmæssige årsager, da vinduesoverliggere ikke
   må svækkes.

Tegningen viser en tallerkenventil. Yderst er der en rist, der forhindrer regn i at komme ind og inderst er tallerkenen. Tegningen viser filter, lydisolering og kondensisolering.

Tegningen viser en tallerkenventil. Yderst er der en rist, der forhindrer
   regn i at komme ind og inderst er tallerkenen. Tegningen viser filter, lydisolering
   og kondensisolering.

Skyde- og spalteventiler
Skyde- og spalteventiler lever kun sjældent op til kravet om trækfri udelufttilførsel. For skydeventiler er årsagen, at udeluften tilføres i en smal luftstråle med høj hastighed ret ud fra ventilen. For spalteventiler er årsagen, at vindues- eller dørnichen vil kunne få luften til at ”slå ned” i opholdszonen.

Figuren viser måleresultater af udelufttilførsel gennem en skydeventil, som er monteret i en terrassedør. Inden for det blå område er lufthastigheden over 0,15 m/s.

Figuren viser måleresultater af udelufttilførsel gennem en skydeventil,
   som er monteret i en terrassedør. Inden for det blå område er lufthastigheden over
   0,15 m/s.

Gode råd om udeluftventiler
En udeluftventil bør være regulerbar, let at indstille, og man bør kunne betjene den fra gulv. Det gør det lettere for husets beboere at anvende udeluftventilerne efter hensigten og samtidig udnytte de muligheder og fordele, der ligger i at kunne regulere både størrelsen og fordelingen af den tilførte udeluft.

En udeluftventil skal være let at adskille for rengøring, let at rengøre og let at samle bagefter. Desuden bør en udeluftventil være forsynet med insektnet. Ventilen bør også kunne filtrere den tilførte udeluft for partikelforurening.

Udeluftventilen bør være konstrueret, så den ikke giver anledning til kondensdannelse i eller omkring ventilen.

Er der behov for lydisolation mod støj udefra, kan fx tallerkenventiler forsynes med lydisolering.

Aftrækskanaler
En aftrækskanal forbinder en ventil i loftet i henholdsvis køkken samt bade- og toiletrum med det fri ud over taget. Aftrækskanaler bør være placeret, så varmen fra de omkringliggende rum bidrager til den termiske opdrift i kanalerne.

Aftrækskanaler bør desuden være placeret centralt i huset, så de nemt kan føres til tagryggen. Hvis det er nødvendigt med bøjninger, skal man benytte bløde bøjninger og højst to i alt. Vinklen med lodret bør ikke overstige 45 °.

Aftrækskanaler bør udmunde så nær tagryggen som muligt, og udmundingen bør mindst være i højde med tagryggen.Aftrækskanaler skal kondensisoleres, hvor de passerer uopvarmede rum.

Afkastet skal udformes og placeres, så det ikke medfører gener for omgivelserne.

Aftrækskanaler bør være udført som faste kanaler. Anvendelse af fleksible kanaler kræver særlig omhu, når de monteres. Kanallængden skal afpasses nøje, og man skal sikre, at kanalerne er korrekt understøttet og fastgjort overalt.

Der vil normalt være et stort tryktab i fleksible kanaler, og det medfører en betydelig reduktion af drivtrykkene.