Nyt rækkehus (eksempel)


Nybyg_Raekkehus_1

Nybyg_Raekkehus

Nybyg_Raekkehus_Plan

Der er 10 ens huse i rækken, hver med et etageareal på 132,1 m². Husene er i 1½-plan med stue, alrum, køkken, bryggers og et badeværelse i stueetagen samt tre værelser og badeværelse på 1.sal. Rækkehusene på billedet viser hustypen, men billedet er ikke helt identisk med det hus, der er regnet på, og som er vist på plantegningen.

BR 15 basisrækkehus

Energiramme
Det samlede energibehov må højst være 30 kWh/m² pr. år tillagt 1000 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal. For husene på 132,1 m² bliver det 37,6 kWh/m² pr. år.

Dimensionerende transmissionstab for klimaskærmen eksklusive vinduer og døre
Det dimensionerende transmissionstab for klimaskærmen eksklusive vinduer og døre må højst være 5,0 W/m².

Bygningsklasse 2020 basisrækkehus

Energiramme
Det samlede energibehov må højst være 20 kWh/m² pr. år.

Dimensionerende transmissionstab for klimaskærmen eksklusive vinduer og døre
Det dimensionerende transmissionstab for klimaskærmen eksklusive vinduer og døre må højst være 4,7 W/m².

BR 15 basisrækkehus


Energirammen kan opfyldes via mange kombinationer af klimaskærme, installationer og energiforsyning. Derfor er der i basishuset taget udgangspunkt i opfyldelse af bygningsreglementets komponentkrav og opfyldelse af krav til klimaskærmen. Der vil derfor som regel være en manko i forhold til opfyldelse af energirammen. Nedenfor beskrives basishuset og den manko, der skal dækkes, for at bygningen opfylder energirammen i BR 15.

Loftet har en U-værdi på 0,10 W/m² K, som normalt kan opnås med 350 mm isolering. Skråvæggene har en U-værdi på 0,19 W/m² K, som normalt kan opnås med 200 mm isolering. Trempelvæggene har en U-værdi på 0,18 W/m² K, som normalt kan opnås med 250 mm isolering. Der er tunge ydervægge med letbeton indvendigt, 250 mm isolering, tegl udvendigt og 50 mm kuldebroafbrydelse i vindues- og dørfalse, som giver en U-værdi på 0,17 W/m² K i facaderne. I gavlene er der er tunge ydervægge med letbeton indvendigt, 250 mm isolering, tegl udvendigt, som giver en U-værdi på 0,13 W/m² K. Skillevægge er i letbeton. Ydervægsfundamenter er med to skifter letklinkerblokke med isoleret kerne og et linjetab på 0,13 W/m K. Skillevægsfundamenter er med to skifter letklinkerblokke. Terrændækket inklusive skillevægsfundamenterne har en U-værdi på 0,10 W/m² K svarende til 370 mm isolering udlagt på kapillarbrydende lag, alternativt 900 mm letklinker eller kombination af disse.

Vinduer har energimærke B.

Der etableres udvendig automatisk styret solafskærmning på de sydvendte ovenlysvinduer, for at kunne overholde kravene til termisk indeklima om sommeren. Solafskærmningen er kun aktiv i sommerhalvåret.

Der er naturlig ventilation med udeluftventiler i beboelsesrummene og aftrækskanaler fra køkken og bad samt almindelig emhætte i køkken. Udluftningsmulighederne om sommeren er på et niveau så der kan opnås et luftskifte på 7 h-1 på de varmeste dage i huset og især i det mest kritiske rum, som er det store værelse på 1. sal.

Der er gulvvarme i alle rum. For at begrænse varmetilførsel til rum, der ikke altid har behov for varme, er fordelingsrør til varme og varmt vand trukket øverst i isoleringslaget under betonen i terrændækket. Cirkulationspumpen er en A-pumpe. Rør, armaturer, ventiler og pumper er isoleret efter kravene i DS 452.

Varmeforsyningen er enten fjernvarme, naturgas eller varmepumpe.

Naturgasfyret er kondenserende med 96 % virkningsgrad ved fuldlast og 105 % ved 30 % dellast i henhold til CE-mærkningen. Varmepumpen er en udeluftvarmepumpe med en COP på 3,3 ved 7 °C udetemperatur og 45 °C fremløbstemperatur i varmeanlægget.

Energirammen er 37,6 kWh/m² pr. år.

Tabel 1. Basishuset BR 15 og manko i forhold til energirammen

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Manko
Basishus med fjernvarme 51,1 0,5 0,0 42,2 + 4,6
Basishus med naturgas 52,8 1,2 0,0 55,9 + 18,3
Basishus med varmepumpe 0 16,4 0 40,9 + 3,3

Isolering


Der er undersøgt en række løsninger til isolering. I tabellen fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Loftets isolering forøges med 50 mm til 400 mm og U-værdi 0,09 W/m² K.

Skråvæggens isolering forøges med 50 mm til 250 mm og U-værdi 0,15 W/m² K. Trempelvæggens isolering forøges med 50 mm til 300 mm og U-værdi 0,15 W/m² K. Ydervæggens isolering forøges med 50 mm til 300 mm U-værdi 0,15 W/m² K. Gavlenes isolering er forøget med 50 mm til 300 mm og U-værdi 0,11 W/m² K.

Tabel 2. Basishus BR 15 forbedret med en række isoleringstiltag

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 51,1 0,5 0,0 42,2
Enkelttiltag
hver for sig:
Loft med U-værdi 0,09 W/m² K 50,9 0,5 0,0 42,0 - 0,2
Skråvægge med U-værdi 0,15 W/m² K 50,3 0,5 0,0 41,6 - 0,6
Trempelvægge med U-værdi 0,15 W/m² K 50,7 0,5 0,0 41,9 - 0,3
Ydervæg i facade med U-værdi 0,15 W/m² K 50,8 0,5 0,0 41,9 - 0,3
Ydervæg i gavle med U-værdi 0,11 W/m² K 51,0 0,5 0,0 42,1 - 0,1

Det ses, at det lille overfladeareal i det kompakte rækkehus medfører en beskeden besparelse ved at forbedre klimaskærmens isolering.

Vinduesløsninger


Der er undersøgt en række løsninger til vinduer. I tabellen fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Tabel 3. Basishus BR 15 forbedret med A-mærkede vinduer

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 51,1 0,5 0,0 42,2
Enkelttiltag
hver for sig:
Vinduer med energimærke A 50,1 0,5 0,0 41,4 - 0,8

Design


Der er undersøgt en række løsninger til orientering og skygger. I tabellerne fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Tabel 4. Indflydelsen af husets orientering på energibehovet

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 51,1 0,5 0,0 42,2
Enkelttiltag
hver for sig:
Drejet 45° med uret. Havefacade mod SV 51,9 0,5 0,0 42,8 + 0,6
Drejet 90° med uret. Havefacade mod vest 52,8 0,5 0,0 43,6 + 1,4
Drejet 135° med uret. Havefacade mod NV 52,1 0,5 0,0 43,0 + 0,8
Drejet 180° med uret. Havefacade mod nord 51,3 0,5 0,0 42,4 + 0,2

Nedenfor vises betydningen af skygge fra omgivelserne, helt omkranset af beplantning, svarende til en horisontvinkel til toppen af beplantningen på 25° i alle retninger, eller helt omkranset af høje træer, svarende til en horisontvinkel til trætoppene på 45° i alle retninger.

Tabel 5. Betydningen af træer eller anden form for skygge, fx fra omliggende bebyggelse

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 51,1 0,5 0,0 42,2
Enkelttiltag
hver for sig:
Omkranset af beplantning 53,0 0,5 0,0 43,8 + 1,6
Omkranset af høje træer 55,5 0,6 0,0 45,8 + 3,6

Sammenlignet med tabel 3 ses det, at skygger har mindre indflydelse på energibehovet end i det oprindelige hus.

Ventilation og tæthed


Der er undersøgt en række løsninger til ventilation og tæthed. I tabellen fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Huset udstyres med et balanceret mekanisk ventilationsanlæg med både indblæsning og udsugning samt varmegenvinding. Udsugningen fra køkken og badeværelser er på samlet 45 liter/s konstant. Indblæsning i boligrum er på samlet 40 liter/s konstant. Anlægget opfylder netop minimumskravene i bygningsreglementet. Varmegenvinderen har en temperaturvirkningsgrad på 80 % og effektiv automatisk afisning. Det specifikke elforbrug til lufttransport, SEL, er 1.000 J/m³. Der er elvarmeflade og en indblæsningstemperatur indstillet på 18 °C.

Som ovenfor, men med vandvarmeflade indstillet på 18 °C.

Huset udstyres med et ekstra energieffektivt mekanisk ventilationsanlæg med både indblæsning og udsugning samt varmegenvinding. Udsugningen fra køkken og badeværelser er på samlet 45 liter/s konstant. Indblæsning i boligrum er på samlet 40 liter/s konstant. Varmegenvinderen har en temperaturvirkningsgrad på 85 %. Det specifikke elforbrug til lufttransport, SEL, er 800 J/m³. Der er elvarmeflade og en indblæsningstemperatur indstillet på 18 °C.

Huset har energieffektiv mekanisk ventilation. Huset er desuden udført med 1/2 så mange utætheder som tilladt i henhold til minimumskravet til tæthed, svarende til et luftskifte på 0,5 liter/sek. pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa.

Tabel 6. Basishus BR 15 med forskellige forbedringer af ventilationsanlæg og tæthed

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 51,1 0,5 0,0 42,2
Enkelttiltag
hver for sig:
Balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding og el-varmeflade 36,4 5,6 0,0 43,2 + 1,0
Balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding og vandvarmeflade 39,0 3,1 0,0 38,9 - 3,3
Energieffektiv balanceret mekanisk ventilation 36,4 3,7 0,0 38,3 - 3,9
Energieffektiv balanceret mekanisk ventilation og ekstra tæt klimaskærm 33,8 3,7 0,0 36,2 - 6,0

Energiforsyning


Der er undersøgt en række løsninger til energiforsyninger og vedvarende energi. I tabellerne fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Solenergi

Huset forsynes med 25 m² solceller monteret på taget. Solcellerne er tilsluttet husets almindelige elinstallation gennem konverter. Elforbruget til bygningsdrift på årsbasis kan ikke være negativt. På månedsbasis kan elforbrug til bygningsdrift og apparater medregnes, større elproduktion betragtes som solgt til elselskabet uden at vedrøre bygningens energimæssige standard.

Der placeres et solvarmeanlæg til varmt vand med 4 m² solfanger pr. hus lagt på taget og 155 liter solvarmebeholder i bryggers. Suppleringsvarme fra kedel i opvarmningssæsonen og fra elpatron om sommeren. Pumpen i solvarmesystemet er en A-pumpe.

Huset forsynes med solvarmeanlæg til både rumopvarmning og varmt vand med 8 m² solfanger pr. hus lagt på taget og 155 liter solvarmebeholder i bryggers. Suppleringsvarme fra kedel i opvarmningssæsonen og fra elpatron om sommeren. Pumpen i solvarmesystemet er en A-pumpe.

Tabel 7. Basishus BR 15 med fjernvarme og solceller

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 51,1 0,5 0,0 42,2
Enkelttiltag
hver for sig:
25 m² solcelleanlæg 51,1 -1,7 0,0 36,7 - 5,5

Tabel 8. Basishus BR 15 med naturgas og solvarme

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med naturgas 50,8 1,3 0,0 54,0
Enkelttiltag
hver for sig:
Solvarme til varmt vand 37,9 2,4 0,0 44,0 - 10,0
Solvarme til rumopvarmning og varmt vand 35,7 2,1 0,0 40,9 - 13,1

Varmepumpe

Forbedret varmepumpe via bl.a. omdrejningstalsregulering.

Tabel 9. Basishus BR 15 med bedre varmepumpe

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med varmepumpe 0,0 16,4 0,0 41,0
Enkelttiltag
hver for sig:
Omdrejningstalsreguleret varmepumpe 0,0 15,0 0,0 37,5 - 3,5

Opfyldelse af BR 15


Nedenfor er en række eksempler på, hvordan energirammen kan opfyldes ved forskellige kombinationer af løsninger for de tre varmeforsyninger. Der er anvendt en energifaktor på 0,8 for fjernvarme, 1,0 for naturgas og 2,5 for el.

Energirammen er 37,6 kWh/m² pr. år.

Tabel 10. BR 15 rækkehus med fjernvarme

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 51,1 0,5 0,0 42,2
Pakkeløsninger:
Energieffektiv balanceret mekanisk ventilation og ekstra tæt klimaskærm 33,8 3,7 0,0 36,2 - 6,0

Tabel 11. BR 15 rækkehus med naturgas

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med naturgas 52,8 1,2 0,0 55,9
Pakkeløsninger:
Energieffektiv balanceret mekanisk ventilation samt solvarme til rumopvarmning og varmt vand. 21,8 5,2 0,0 34,8 - 21,1

Tabel 12. BR 15 rækkehus med varmepumpe

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med varmepumpe 0,0 16,4 0,0 41,0
Pakkeløsninger:
Energieffektiv balanceret mekanisk ventilation. 0,0 15,0 0,0 37,4 - 3,6
Omdrejningstalsreguleret varmepumpe 0,0 15,0 0,0 37,5 - 3,5
20 m2 solcelleanlæg 0,0 14,6 0,0 36,6 - 4,4

Bygningsklasse 2020 basisrækkehus


Her tages der ligeledes afsæt i bygningsreglementets komponentkrav, hvorefter der vil være en manko for at bygningen opfylder energirammen for bygningsklasse 2020.

Loftet isoleres med 350 mm isolering og U-værdi på 0,10 W/m² K.

Skråvæggene har 250 mm isolering og en U-værdi på 0,15 W/m² K.

Trempelvæggene har 300 mm isolering og en U-værdi på 0,15 W/m² K.

Der er tunge ydervægge med letbeton indvendigt, 250 mm isolering, tegl udvendigt og 50 mm kuldebroafbrydelse i vindues- og dørfalse, med en U-værdi på 0,17 W/m² K. Der er tunge gavle med letbeton indvendigt, 250 mm isolering, tegl udvendigt og en U-værdi på 0,13 W/m² K. Ydervægsfundamenter er med to skifter letklinkerblokke med isoleret kerne og et linjetab på 0,13 W/m K. Skillevægsfundamenter er med to skifter letklinkerblokke.

Terrændækket har 370 mm isolering udlagt på kapillarbrydende lag og en U-værdi på 0,10 W/m² K.

Facadevinduer har energimærke A. Ovenlysvinduer har Eref bedre end + 10 kWh/m².

Der etableres udvendig automatisk styret solafskærmning på de sydvendte vinduer i taget, for at kunne overholde kravene til termisk indeklima om sommeren. Solafskærmningen er kun aktiv i sommerhalvåret.

Udluftningsmulighederne om sommeren er forbedret ift. BR 15 basishuset for at kunne opnår et typisk luftskifte på 7 h-1 på de varmeste dage i huset og især i det mest kritiske rum, som er det store værelse på 1. sal.

Energirammen er 20 kWh/m² pr. år.

Tabel 13. Bygningsklasse 2020 basisrækkehus med beregning af manko afhængig af forsyningsform

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Manko
Basishus med fjernvarme 49,0 0,5 0,0 30,3 + 10,3
Basishus med naturgas 50,8 1,2 0,0 53,0 + 33,0
Basishus med varmepumpe 0,0 15,7 0,0 28,3 + 8,3

Isolering


Der er ikke undersøgt løsninger til isolering. Det er vurderet, at bygningen med løsningerne i basishuset allerede har en energieffektiv klimaskærm.

Vinduesløsninger


Der er ikke undersøgt vinduesløsninger. Det er vurderet, at bygningen med løsningerne i basishuset allerede har en energieffektiv vinduesløsning.

Design


Der er undersøgt en række løsninger til orientering og skygger. I tabellerne fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Orientering

Tabel 14. Indflydelsen af husets orientering på energibehovet

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 49,0 0,5 0,0 30,3
Enkelttiltag
hver for sig:
Drejet 45° med uret. Havefacade mod SV 49,8 0,5 0,0 30,8 + 0,5
Drejet 90° med uret. Havefacade mod vest 50,7 0,5 0,0 31,4 + 1,1
Drejet 135° med uret. Havefacade mod NV 50,0 0,5 0,0 31,0 + 0,7
Drejet 180° med uret. Havefacade mod nord 49,3 0,5 0,0 30,5 + 0,2

Sammenlignet med tabel 4 ses det, at energiforbruget i en højisoleret bygning, hvor der ikke er overophedning, ikke er særligt følsomt over for en gunstig facadeorientering.

Skygger

Nedenfor vises betydningen af skygge fra omgivelserne, helt omkranset af beplantning, svarende til en horisontvinkel til toppen af beplantningen på 25° i alle retninger, eller helt omkranset af høje træer, svarende til en horisontvinkel til trætoppene på 45° i alle retninger.

Tabel 15. Betydningen af skygger for beplantning eller fx omliggende bygninger

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 49,0 0,5 0,0 30,3
Enkelttiltag
hver for sig:
Omkranset af beplantning 50,9 0,5 0,0 31,5 + 1,2
Omkranset af høje træer 53,2 0,5 0,0 32,9 + 2,6

Skygger har ligeledes mindre indflydelse på energibehovet i et højisoleret byggeri fremgår det ved sammenligning med tabel 5.

Ventilation og tæthed


Der er undersøgt en række løsninger til ventilation og tæthed. I tabellen fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Huset udstyres med et energieffektivt mekanisk ventilationsanlæg med både indblæsning og udsugning samt varmegenvinding. Udsugningen fra køkken, badeværelse og toilet er på samlet 45 liter/s konstant. Indblæsning i beboelsesrum er på samlet 40 liter/s konstant. Varmegenvinderen har en temperaturvirkningsgrad på 85 % og effektiv automatisk afisning. Det specifikke elforbrug til lufttransport, SEL, er 800 J/m³. Der er elvarmeflade med en indblæsningstemperatur indstillet på 18 °C.

Som ovenfor men med vandvarmeflade.

Huset udstyres med et ekstra energieffektivt mekanisk ventilationsanlæg med både indblæsning og udsugning samt varmegenvinding. Udsugningen fra køkken, badeværelse og toilet er på samlet 45 liter/s konstant. Indblæsning i beboelsesrum er på samlet 40 liter/s konstant. Varmegenvinderen har en temperaturvirkningsgrad på 90 % og effektiv automatisk afisning. Det specifikke elforbrug til lufttransport, SEL er 700 J/m³. Der er vandvarmeflade med en indblæsningstemperatur indstillet på 18 °C

Som ovenfor, men hybridløsning med stop af indblæsningsventilator ved høj udetemperatur og naturlig ventilation.

Tabel 16. Eksempel med forbedring af ventilationsanlægget

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 49,0 0,5 0,0 30,3
Enkelttiltag
hver for sig:
Energieffektiv balanceret mekanisk ventilation og el-varmeflade 31,7 3,7 0,0 25,6 - 4,7
Energieffektiv balanceret mekanisk ventilation og vandvarmeflade 32,9 2,5 0,0 24,3 - 6,0
Ekstra energieffektiv balanceret mekanisk ventilation 31,7 2,3 0,0 23,1 - 7,2
Ekstra energieffektiv balanceret mekanisk ventilation. Indblæsningsventilator stoppes ved høj udetemperatur 31,7 1,5 0,0 21,7 - 8,6

Energiforsyning


Der er undersøgt en række løsninger til energiforsyninger og vedvarende energi. I tabellerne fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Solenergi

Huset forsynes med 25 m² solceller monteret på taget. Solcellerne er tilsluttet husets almindelige elinstallation gennem konverter. Elforbruget til bygningsdrift på årsbasis kan ikke være negativt. På månedsbasis kan elforbrug til bygningsdrift og apparater medregnes, større elproduktion betragtes som solgt til elselskabet uden at vedrøre bygningens energimæssige standard.

Der placeres et solvarmeanlæg til varmt vand med 4 m² solfanger pr. hus lagt på taget og 155 liter solvarmebeholder i bryggers. Suppleringsvarme fra kedel i opvarmningssæsonen og fra elpatron om sommeren. Pumpen i solvarmesystemet er en A-pumpe.

Huset forsynes med solvarmeanlæg til både rumopvarmning og varmt vand med 8 m² solfanger pr. hus lagt på taget og 155 liter solvarmebeholder i bryggers. Suppleringsvarme fra kedel i opvarmningssæsonen og fra elpatron om sommeren. Pumpen i solvarmesystemet er en A-pumpe.

Tabel 17. Bygningsklasse 2020 basisrækkehus med fjernvarme og solceller

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 49,0 0,5 0,0 30,3
Enkelttiltag
hver for sig:
25 m² solcelleanlæg 49,0 -3,9 0,0 22,4 - 7,9

Tabel 18. Bygningsklasse 2020 basisrækkehus med naturgas og solvarme

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med naturgas 50,8 1,2 0,0 53,0
Enkelttiltag
hver for sig:
Solvarme til varmt vand 35,8 2,4 0,0 40,2 - 12,8
Solvarme til rumopvarmning og varmt vand 33,8 2,1 0,0 37,5 - 15,5

Varmepumpe

Forbedret varmepumpe via bl.a. omdrejningstalsregulering.

Tabel 19. Bygningsklasse 2020 basisrækkehus med bedre varmepumpe

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med varmepumpe 0,0 15,7 0,0 28,3
Enkelttiltag
hver for sig:
Omdrejningstalsreguleret varmepumpe 0,0 14,4 0,0 26,0 - 2,3

Opfyldelse af bygningsklasse 2020


Nedenfor er en række eksempler på, hvordan energirammen kan opfyldes ved forskellige kombinationer af løsninger for de tre varmeforsyninger. Der er anvendt en energifaktor på 0,6 for fjernvarme, 1,0 for naturgas og 1,8 for el.

Energirammen er 20 kWh/m2 pr. år.

Tabel 20. Bygningsklasse 2020 rækkehus med fjernvarme

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 49,0 0,5 0,0 30,3
Pakkeløsninger:
Ekstra energieffektiv balanceret mekanisk ventilation samt 20 m² solcelleanlæg 31,7 0,5 0,0 19,9 - 10,4

Tabel 21. Bygningsklasse 2020 rækkehus med naturgas

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med naturgas 50,8 1,2 0,0 53,0
Pakkeløsninger:
Ekstra energieffektiv bal. mek. vent., solvarme til rumopvarmning og varmt vand samt 20 m² solcelleanlæg 17,6 1,3 0,0 19,9 - 33,1

Tabel 22. Bygningsklasse 2020 rækkehus med varmepumpe

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med varmepumpe 0,0 15,7 0,0 28,3
Pakkeløsninger:
Ekstra energieffektiv balanceret mekanisk ventilation samt 15 m² solcelleanlæg 0 10,8 0,0 19,4 - 8,9
60 m² solcelleanlæg 0 10,4 0,0 18,8 - 9,5