Forside

Design

07.10.2019

Der er undersøgt en række løsninger til orientering og skygger. I tabellerne fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Tabel 4. Indflydelsen af husets orientering på energibehovet

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 49,2 0,5 0,0 42,9
Enkelttiltag
hver for sig:
Drejet 45° med uret. Havefacade mod SV 50,0 0,5 0,0 43,5 + 0,6
Drejet 90° med uret. Havefacade mod V 51,0 0,5 0,0 44,3 + 1,4
Drejet 135° med uret. Havefacade mod NV 50,2 0,5 0,0 43,7 + 0,8
Drejet 180° med uret. Havefacade mod N 49,5 0,5 0,0 43,1 + 0,2

Nedenfor vises betydningen af skygge fra omgivelserne, helt omkranset af beplantning, svarende til en horisontvinkel til toppen af beplantningen på 25° i alle retninger, eller helt omkranset af høje træer, svarende til en horisontvinkel til trætoppene på 45° i alle retninger.

Tabel 5. Betydningen af træer eller anden form for skygge, fx fra omliggende bebyggelse

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 49,2 0,5 0,0 42,9
Enkelttiltag
hver for sig:
Omkranset af beplantning 51,2 0,6 0,0 44,6 + 1,7
Omkranset af høje træer 53,3 0,6 0,0 46,4 + 3,5

Sammenlignet med tabel 3 ses det, at skygger har mindre indflydelse på energibehovet end i det oprindelige hus.