Forside

Energiforsyning

Der er undersøgt en række løsninger til energiforsyninger og vedvarende energi. I tabellerne fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Solenergi

Huset forsynes med 25 m² solceller monteret på taget. Solcellerne er tilsluttet husets almindelige elinstallation gennem konverter.

Der placeres et solvarmeanlæg til varmt vand med 4 m² solfanger pr. hus lagt på taget og 155 liter solvarmebeholder i bryggers. Suppleringsvarme fra kedel i opvarmningssæsonen og fra elpatron om sommeren. Pumpen i solvarmesystemet er en A-pumpe.

Huset forsynes med solvarmeanlæg til både rumopvarmning og varmt vand med 8 m² solfanger pr. hus lagt på taget og 155 liter solvarmebeholder i bryggers. Suppleringsvarme fra kedel i opvarmningssæsonen og fra elpatron om sommeren. Pumpen i solvarmesystemet er en A-pumpe.

Tabel 7. Basishus BR18 med fjernvarme og solceller

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 49,2 0,5 0,0 42,9
Enkelttiltag
hver for sig:
25 m² solcelleanlæg 49,2 -1,2 0,0 38,6 - 4,3

Tabel 8. Basishus BR18 med naturgas og solvarme

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med naturgas 51,0 1,2 0,0 53,3
Enkelttiltag
hver for sig:
Solvarme til varmt vand 38,1 2,3 0,0 42,5 - 10,8
Solvarme til rumopvarmning og varmt vand 35,6 2,0 0,0 39,5 - 13,8

Varmepumpe

Forbedret varmepumpe via bl.a. omdrejningstalsregulering.

Tabel 9. Basishus BR18 med bedre varmepumpe

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med varmepumpe 0,0 18,6 0,0 35,4
Enkelttiltag
hver for sig:
Omdrejningstalsreguleret varmepumpe 0,0 17,1 0,0 32,4 - 3,0