Forside

Isolering

Der er undersøgt en række løsninger til isolering. I tabellen fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Loftets isolering forøges med 50 mm til 400 mm og U-værdi 0,09 W/m² K.

Skråvæggens isolering forøges med 50 mm til 250 mm og U-værdi 0,15 W/m² K. Trempelvæggens isolering forøges med 50 mm til 300 mm og U-værdi 0,15 W/m² K. Ydervæggens isolering forøges med 50 mm til 300 mm U-værdi 0,15 W/m² K. Gavlenes isolering er forøget med 50 mm til 300 mm og U-værdi 0,11 W/m² K.

Tabel 2. Basishus BR18 forbedret med en række isoleringstiltag

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 49,2 0,5 0,0 42,9
Enkelttiltag
hver for sig:
Loft med U-værdi 0,09 W/m² K 49,0 0,5 0,0 42,7 - 0,2
Skråvægge med U-værdi 0,15 W/m² K 48,4 0,5 0,0 42,2 - 0,7
Trempelvægge med U-værdi 0,15 W/m² K 48,9 0,5 0,0 42,6 - 0,3
Ydervæg i facade med U-værdi 0,15 W/m² K 48,9 0,5 0,0 42,6 - 0,3
Ydervæg i gavle med U-værdi 0,11 W/m² K 49,1 0,5 0,0 42,8 - 0,1

Det ses, at det lille overfladeareal i det kompakte rækkehus medfører en beskeden besparelse ved at forbedre klimaskærmens isolering.