Forside

Ventilation og tæthed

07.10.2019

Der er undersøgt en række løsninger til ventilation og tæthed. I tabellen fremgår det, hvilken indflydelse det har på bygningens energibehov i forhold til basishuset.

Huset udstyres med et balanceret mekanisk ventilationsanlæg med både indblæsning og udsugning samt varmegenvinding. Udsugningen fra køkken og badeværelser er på samlet 45 liter/s konstant. Indblæsning i boligrum er på samlet 40 liter/s konstant. Anlægget opfylder netop minimumskravene i bygningsreglementet. Varmegenvinderen har en temperaturvirkningsgrad på 80 % og effektiv automatisk afisning. Det specifikke elforbrug til lufttransport, SEL, er 1.000 J/m³. Der er elvarmeflade og en indblæsningstemperatur indstillet på 18 °C.

Som ovenfor, men med vandvarmeflade indstillet på 18 °C.

Huset udstyres med et ekstra energieffektivt mekanisk ventilationsanlæg med både indblæsning og udsugning samt varmegenvinding. Udsugningen fra køkken og badeværelser er på samlet 45 liter/s konstant. Indblæsning i boligrum er på samlet 40 liter/s konstant. Varmegenvinderen har en temperaturvirkningsgrad på 85 %. Det specifikke elforbrug til lufttransport, SEL, er 800 J/m³. Der er elvarmeflade og en indblæsningstemperatur indstillet på 18 °C.

Huset har energieffektiv mekanisk ventilation. Huset er desuden udført med 1/2 så mange utætheder som tilladt i henhold til minimumskravet til tæthed, svarende til et luftskifte på 0,5 liter/sek. pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa.

Tabel 6. Basishus BR18 med forskellige forbedringer af ventilationsanlæg og tæthed

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Ændring
Basishus med fjernvarme 49,2 0,5 0,0 42,9
Enkelttiltag
hver for sig:
Balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding og el-varmeflade 34,3 5,7 0,0 39,9 - 3,0
Balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding og vandvarmeflade 36,8 3,1 0,0 37,2 - 5,7
Energieffektiv balanceret mekanisk ventilation 34,3 3,7 0,0 36,2 - 6,7
Energieffektiv balanceret mekanisk ventilation og ekstra tæt klimaskærm 31,8 3,7 0,0 34,0 - 8,9