Forside

Bygningsklasse 2020 basisrækkehus

Her tages der ligeledes afsæt i bygningsreglementets komponentkrav, hvorefter der vil være en manko for at bygningen opfylder energirammen for bygningsklasse 2020.

Loftet isoleres med 350 mm isolering og U-værdi på 0,10 W/m² K.

Skråvæggene har 250 mm isolering og en U-værdi på 0,15 W/m² K.

Trempelvæggene har 300 mm isolering og en U-værdi på 0,15 W/m² K.

Der er tunge ydervægge med letbeton indvendigt, 250 mm isolering, tegl udvendigt og 50 mm kuldebroafbrydelse i vindues- og dørfalse, med en U-værdi på 0,17 W/m² K. Der er tunge gavle med letbeton indvendigt, 250 mm isolering, tegl udvendigt og en U-værdi på 0,13 W/m² K. Ydervægsfundamenter er med to skifter letklinkerblokke med isoleret kerne og et linjetab på 0,13 W/m K. Skillevægsfundamenter er med to skifter letklinkerblokke.

Terrændækket har 370 mm isolering udlagt på kapillarbrydende lag og en U-værdi på 0,10 W/m² K.

Facadevinduer har energimærke A. Ovenlysvinduer har Eref bedre end + 10 kWh/m².

Der etableres udvendig automatisk styret solafskærmning på de sydvendte vinduer i taget, for at kunne overholde kravene til termisk indeklima om sommeren. Solafskærmningen er kun aktiv i sommerhalvåret.

Udluftningsmulighederne om sommeren er forbedret ift. BR 15 basishuset for at kunne opnår et typisk luftskifte på 7 h-1 på de varmeste dage i huset og især i det mest kritiske rum, som er det store værelse på 1. sal.

Energirammen er 20 kWh/m² pr. år.

Tabel 13. Bygningsklasse 2020 basisrækkehus med beregning af manko afhængig af forsyningsform

kWh/m² pr. år Varme El Over
temp.
Energi
behov
Manko
Basishus med fjernvarme 49,0 0,5 0,0 30,3 + 10,3
Basishus med naturgas 50,8 1,2 0,0 53,0 + 33,0
Basishus med varmepumpe 0,0 15,7 0,0 28,3 + 8,3