Forside

Skoler og institutioner

Nye børneinstitutioner skal have mekanisk ventilation. For skoler kan dette fraviges, men det kræver ekstra bygningsmæssige tiltag som fx et væsentligt større rumvolumen pr. elev samt gode muligheder for udluftning.

Energiforbruget ved naturlig ventilation om vinteren kan være ganske stort, derfor vil de fleste nye skoler også være forsynet med mekanisk ventilation med varmegenvinding. Styret naturlig ventilation har imidlertid den store fordel, at der om sommeren kan fjernes store varmemængder, så overophedning kan minimeres eller undgås.

Hybrid ventilation kombinerer naturlig ventilation og mekanisk ventilation, således at der om sommeren anvendes styret naturlig ventilation til at fjerne uønsket solvarme, og om vinteren kan det mekaniske ventilationsanlæg med varmegenvinding sikre tilførsel af den nødvendige friskluft uden komfortgener samtidig med, at energiforbruget holdes nede.

Ventilationen kan udføres behovsstyret, hvor indeluftens CO2 er en egnet indikator for indholdet af bioeffluenter og dermed et godt grundlag for automatisk styring af ventilationen.

I mange eksisterende børneinstitutioner og især i skoler er der behov for at forbedre indeklimaet, idet der ofte er problemer med et mangelfuldt luftskifte.

Store centrale systemer kan blive ganske komplekse og sårbare over for svigt af motorspjæld etc. Her kan det være nærliggende at anvende decentrale anlæg i det enkelte klasselokale, hvor en manglende funktion umiddelbart kan konstateres.