Forside

Utilstrækkelig tæthed af klimaskærmen

Klimaskærmens tæthed har stor betydning for energiforbruget. Kravene i BR18 er derfor høje, og det kræver en ekstraordinær indsats ved projektering og udførelse at opnå denne tæthed.

Der er krav til tæthed i nye bygninger i BR18 og overholdelse af kravet skal dokumenteres, fx ved dokumentation ved hjælp af trykprøvning. Foreligger dokumentation for trykprøvning ikke, skal der benyttes 1,5 l/s pr. m² ved beregning af energibehovet. Dokumentation af utætheder i klimaskærmen kan ske ved trykprøvning af bygningen eller repræsentative dele af større bygninger. For etagearealer, hvor der foretages trykprøvning af volumenstrømmen gennem utætheder, kan prøvningsresultatet anvendes ved beregning af energibehovet for disse arealer.

Erfaringer fra Sverige viser, at tætheden i 10 år gamle lavenergihuse stadig er intakt. Der er ganske vist sket gennembrydninger af tæthedslaget i forbindelse med installation af forskellige installationer etc. men da byggeriet var forberedt herfor har det ikke medført problemer med tætheden. Opretholdelse af tætheden indebærer dog, at tæthedslister på døre og vinduer med mellemrum skal ses efter.