Forside

Utilstrækkelig tæthed af klimaskærmen

Klimaskærmens tæthed har stor betydning for energiforbruget i lavenergibyggeri. Kravene i BR 10 er derfor høje, og det kræver en ekstraordinær indsats ved projektering og udførelse at opnå denne tæthed.

Der er derfor krav i BR 10 om fuld dokumentation for, at den krævede tæthed er opnået i lavenergihuse. I praksis kan der imidlertid være sket ændringer i denne tæthed, eller det pågældende firma, der har forestået tæthedsprøvningen, har måske ikke været tilstrækkeligt omhyggelig. Der er således ikke krav om, at firmaet skal være uafhængig af parterne i byggeriet, eller at firmaet skal være omfattet af en af de to frivillige certificeringsordninger for firmaer, der udfører tæthedsprøvning. Rekvirering af en ny test fra et uvildigt firma, der fx er certificeret til at foretage tæthedsmålinger, vil således kunne vise, om fx et forhøjet energiforbrug skyldes, at byggeriet på trods af dokumentationen herfor alligevel ikke overholder tæthedskravet.

Erfaringer fra Sverige viser, at tætheden i 10 år gamle lavenergihuse stadig er intakt. Der er ganske vist sket gennembrydninger af tæthedslaget i forbindelse med installation af paraboler etc. men da byggeriet var forberedt herfor har det ikke medført problemer med tætheden. Opretholdelse af tætheden indebærer dog, at tæthedslister på døre og vinduer med mellemrum skal ses efter.